Přeskočit na obsah

Družinky a schůzky

Od letošního Volebního shromáždění má náš oddíl osm družinek. Nejmenší Vlčátka patří do družinky Cvrčků, nejmladší kluci do družinky Medvědů. Mladší holky Lasičky, mladší kluci Mufloni, střední holky Vydry, střední kluci Jestřábi a nejstaršími družinami jsou holky z družinky Křepelek a kluci z Puštíků. Děti jednotlivých družinek se scházejí pravidelně jednou týdně na schůzkách. Rozplánování jednotlivých schůzek je utvořeno dle času a možností našich vlčátek a kapacity naší klubovny, kde schůzky většinou probíhají. Vedou je obvykle dva instruktoři, kteří pro ně chystají jeden a půlhodinový až dvouhodinový program. Snaží se o to, aby náplň schůzky byla nejen zábavná, ale i naučná. To platí samozřejmě i o výpravách, které bývají většinou jednou až dvakrát do měsíce.

 

Cvrčci (1.třída)

Schůzky: středa 15:15 – 16:45

 

Medvědi (2.třída)

Schůzky: středa 15:00 – 16:30

 

Lasičky (2.třída)

Schůzky: čtvrtek 17:30 – 19:00

 

Mufloni (3.třída)

Schůzky: středa 15:00 – 16:30

 

Vydry (4.třída – 5.třída)

Schůzky: středa 17:45 – 19:15

 

Jestřábi (4.třída – 5.třída)

Schůzky: úterý 14:30 – 16:00

 

Křepelky (6. až 8. třída)

Schůzky: úterý 16:15 – 17:45

 

Puštíci (6. až 8. třída)

Schůzky: pátek 14:45 – 16:15