Přeskočit na obsah

Družinky a schůzky

Od letošního Volebního shromáždění má náš oddíl sedm družinek. Nejmenší Vlčátka patří do družinky Cvrčků. Mladší holky Lasičky, mladší kluci Mufloni, střední holky Vydry, střední kluci Jestřábi a nejstaršími družinami jsou holky z družinky Křepelek a kluci z Puštíků. Děti jednotlivých družinek se scházejí pravidelně jednou týdně na schůzkách. Rozplánování jednotlivých schůzek je utvořeno dle času a možností našich vlčátek a kapacity naší klubovny, kde schůzky většinou probíhají. Vedou je obvykle dva instruktoři, kteří pro ně chystají jeden a půlhodinový až dvouhodinový program. Snaží se o to, aby náplň schůzky byla nejen zábavná, ale i naučná. To platí samozřejmě i o výpravách, které bývají většinou jednou až dvakrát do měsíce.

 

Cvrčci (1.třída)

Schůzky: pondělí 16:15 – 17:45

 

Lasičky (3.třída)

Schůzky: čtvrtek 16:00 – 17:30

 

Mufloni (3.třída)

Schůzky: středa 15:00 – 16:30

 

Vydry (4.třída – 5.třída)

Schůzky: čtvrtek 16:30 – 18:00

 

Jestřábi (4.třída – 5.třída)

Schůzky: čtvrtek 17:00 – 19:00

 

Křepelky (6. až 8. třída)

Schůzky: pondělí 15:30 – 17:00

 

Puštíci (6. až 8. třída)

Schůzky: pátek 14:45 – 16:15