Přeskočit na obsah

Družinky a schůzky

Od letošního Volebního shromáždění má náš oddíl šest družinek. Nejmenší holky patří do družinky Světlušek a nejmladší kluci do Candátů. Střední holky Lasičky, střední kluci Mufloni a nejstarší jsou holky z družiny Vyder a kluci z družiny Jestřábů. Děti jednotlivých družinek se scházejí pravidelně jednou týdně na schůzkách. Rozplánování jednotlivých schůzek je utvořeno dle času a možností našich vlčátek a kapacity naší klubovny, kde schůzky většinou probíhají. Vedou je obvykle dva instruktoři, kteří pro ně chystají jeden a půlhodinový až dvouhodinový program. Snaží se o to, aby náplň schůzky byla nejen zábavná, ale i naučná. To platí samozřejmě i o výpravách, které bývají většinou jednou až dvakrát do měsíce.

 

Světlušky (1.-2. třída)

Schůzky: středa 16:30 – 18:00

 

Candáti (1.-2. třída)

Schůzky: pondělí 16:30 – 18:00

 

Lasičky (3.-5. třída)

Schůzky: čtvrtek 17:15 – 18:45

 

Mufloni (3.-5.třída)

Schůzky: středa 17:30 – 19:00

 

Vydry (6.-8.třída)

Schůzky: úterý 16:30 – 18:30

 

Jestřábi(6. – 8. třída)

Schůzky: čtvrtek 17:30 – 19:00