Přeskočit na obsah

Březový lístek

Velká hra přátelství rozrůzněných

 

Březové lístky vznikly v roce l965 z přirozené potřeby ocenit a vzdát úctu těm nejlepším vedoucím dětí a mladých lidí. O co tedy vlastně jde?

Bříza je nepřehlédnutelný strom mírného podnebí vyskytující se na celém světě. Její všestranné využití ji předurčuje k jisté úctě – všechny přírodní národy vždy využívaly jejího dřeva, kůry, větviček, listí… A navíc: bříza je strom, jehož dřevo a kůra hoří i v nepohodě a dešti. Právě proto je nám symbolem přátelství za všech okolností – i když v něm třeba zrovna nesvítí slunce, prostředí není příliš příjemné a člověk by nejraději od všeho utekl. A to něco, co ho nutí, aby ještě setrval a pracoval pro ostatní, to je vlastním posláním Březových lístků.

Březové lístky je velká příležitost pro všechny, kteří se z vnitřního přesvědčení zabývají prací pro děti a mládež. Je to forma vzájemného hodnocení přínosu pro mladší, kde tolik nezáleží na čase, kvalifikaci či názvu a poslání organizace, ale jen na poctivosti, chuti něco pořádného dělat, smyslu pro čest a nadšení.

Březové lístky neznají hranice, protože vycházejí ze základních lidských vlastností. Hnutí je proto určené všem, kteří se rozhodnou jednat podle vnitřních zásad Březových lístků a jsou ochotni nést myšlenky zásad celým svým životem. Odměnou je pocit dobře vykonané práce, pocit užitečnosti a vytvoření pohody a spokojenosti ve svém okolí. Vnějším znakem celého hnutí je odznáček Březového lístku příslušné barvy.

Březovými lístky se navzájem (zejména však směrem zdola nahoru) oceňují lidé, kteří ve prospěch naší společnosti nezištně a dlouhodobě pracují s kolektivy dětí a mládeže či svojí systematickou prací jejich činnost významně podporují. Spolu s odznakem příslušného stupně se vyznamenanému předává diplom s podpisy všech, kteří s tímto důvěrným oceněním souhlasí.

 

Autoři myšlenky Březových lístků

Jan Šimáně – Galén a jeho spolupracovnici Jan Tůma – Akéla, Mirek Chupík – Bílý los, Milan Mádle, Břeťa Boháč, Mirka Šimarová – Bobřice, Josef Chvíla – Červánek a Miroslav Hrabinec – Nemo.

 

>> Nositelé březového lístku v oddíle Vlčat