Přeskočit na obsah

Vlček a Vlk

 

Vlček

 

 

>PDF VLČEK KE STAŽENÍ ZDE<

Ten, kdo na své košili nosí drápek, se může směle pustit do úkolů, které mu ukládá Vlček. Vlček se pozná podle koženého trojúhelníčku s vlčáckou šipkou, která značí, že jdeš po správné cestě. Dovednosti Vlčka jsou následující:

 

Oddíl

…umí uvařit jídlo pro celý oddíl

…umí natáhnout pastičku na myši

…umí se postarat o usušení mokrých věcí pro celý oddíl

…umí zprovoznit petrolejovou lampu

…umí připravit hru pro celý oddíl

…umí vyhledat vlakový a autobusový spoj

…zná a dodržuje pravidla přesunu po veřejných komunikacích

 

Historie, symbolika

…zná historii oddílu Vlčat

…zná historii organizace Javořice

…umí vysvětlit pojmy: rod, kmen, lovec

…ví, kdo byl E. T. Seton

…umí zazpívat motlitbu kmene Omaha

…umí uplést slibový turbánek

 

Oheň

…umí vyrobit faguli

…umí postavit táborový oheň

…umí rozdělat a udržet oheň na sněhu

…umí vymést kamna

 

Zdravověda

…zná příznaky: zástavy dýchání, zástavy srdce, šoku, zlomeniny, popáleniny, omrzliny, krvácení, vnitřních poranění, otravy houbami, či lesními plody, bodnutí hmyzem, uštknutí zmijí a umí je ošetřit

…zná a dodržuje hygienické zásady

…zná zásady bezpečnosti koupání

 

 

Vlk

 

Komu se na levé kapse krojové košile (nebo na bundě) houpe kožené kolečko s vlčí stopou, tomu se náš oddíl vryl do srdce a může být nazýván vlkem.