Přeskočit na obsah

Tradice

Pozdrav

Stisk pravé ruky se zalomením palce a „Ahoj“. (Tradiční pozdrav poutníků a trampů)


Heslo

„Síla Vlka je ve smečce“, odpověď: „Síla smečky je ve Vlku!“


Pokřik

„Uf, uf nepoddat, nepoddat – jako Vlče bojovat!“


Signál

Pískaný nápěv písně: „Tisíce paží v tmách se vzpjalo,“

odpovědí je další část: „červený kohout na střeše vzplál.“


Kroj

Základem kroje je zelená košile, černý čtyřrohý slibový šátek s vyšitou žlutou lesní moudrostí, který se nosí přes límec a upevňuje se pomocí turbánku (má pouze ten kdo splnil nováčkovské zkoušky), dlouhé jednobarevné kalhoty (u dívek může být sukně).


Znak

Naším znakem je lesní moudrost s hlavou vlka, tedy bílý štít s hlavou vlka a s modrými rohy, kde bílý štít symbolizuje čistotu myšlenek a skutků, modré rohy sílu a statečnost a hlava vlka název našeho oddílu a jeho pojetí na základě celistvosti vlčí smečky, síly spojeného úsilí a dovednosti vlků pohybovat se v přírodě.


Památeční sekera

Sekera, která se zasekává na každém táboře na znamení ukončení stavby tábora a zahájení celotáborové hry, vysekává se na znamení ukončení tábora samotného (v současnosti mají Vlčata již druhou památeční sekeru, na které je jako první zaznamenán Tábor 2001)