Přeskočit na obsah

Správné vlče

Když má člen našeho oddílu splněny nováčkovské zkoušky může začít plnit úkoly, kterými stvrdí, že může být označen jako správné vlče. To, že dané úkoly splnil potvrzuje drápek, který se mu houpe na krojové košili nad pravou kapsou. Drápek znamená že se zachytil drápkem oddílu. Dovednosti Správného vlčete jsou následující:

> PDF SPRÁVNÉ VLČE KE STAŽENÍ ZDE <

Táboření

. . . umí si udržet pořádek ve svých věcech ve stanu, ve srubu a pod širákem

. . . ví, kdy a jak správně používat baterku

. . . ví, jak postavit přístřešek pro družinu

. . . umí si rozdělat ležení pod střechou, ve stanu a pod širákem

. . . umí si samo sbalit na vícedenní výpravu

. . . umí uklidit tábořiště

. . . vozí a používá na výpravách pláštěnku

. . . ví, jak nakládat s různými odpadky na srubu, na výpravách a při táboření

. . . zvládá povinnosti hlídky

. . . vozí řádně vybavenou KPZ zručnost

. . . umí porazit a osekat soušku o průměru 10 cm

. . . umí štípat dříví, udělat třísky a sesekat kůl do špice

. . . zná a dodržuje zálesácké zásady při používání nože, sekery a pily

. . . umí zatlouct hřebík 100 mm

. . . rozezná syrový strom od suchého

Zdraví

. . . vozí a používá na výpravách zubní kartáček, pastu a ručník

. . . ví, jak ošetřit puchýře a drobná poranění

. . . zná a dodržuje zásady při uchovávání a konzumaci potravin a nápojů

. . . zná nebezpečí vyplívající ze slunečního žáru a umí se jim bránit

. . . zná důležitost suchých spacích věcí a řídí se podle toho

. . . ví, jak se projevuje u zvířete vzteklina; ví, jak se chovat při setkání s nakaženým zvířetem a zná způsob vakcinace

. . . ví, jak se chovat při setkání se zmijí, ví, co dělat, dojde-li ke zmijímu uštknutí

. . . zná nebezpečí vyplívající z jedovatých bylin, hub a stromů

. . . zná nebezpečí vyplívajících z poranění hmyzem

Orientace

. . . umí určit pochodový úhel (azimut)

. . . umí číst z mapy

. . . zná pochodové značky

. . . zná vlčáckou značku

. . . zná způsoby tajného značení

. . . ví, že značka je pro každého zálesáka posvátná, proto cizí značky a znamení neničí

. . . ví, co dělat při ztrátě orientace

. . . zná význam svozových značek

. . . umí se pohybovat v noci bez použití baterky

. . . umí na noční obloze určit: Malý a Velký vůz, Severku uzly, provazy

. . . ví, jak používat a uchovávat provazy

. . . umí uvázat tyto uzly: ambulanční, škotový, dračí, liščí a lodní smyčku, zkracovačku a rybářskou spojku

. . . zná způsob jak přetrhnou pevný provaz

. . . umí uvázat břemeno do tzv. koše svolávání, pozdravy

. . . umí zazpívat oddílovou hymnu a večerku

. . . umí zapískat oddílový signál a zná jeho význam

. . . zná oddílové heslo (pozdrav), umí vysvětlit jeho význam

. . . zná tyto signály: příprava, nástup, rada, denní vedoucí, začátek a konec akce, poplach, pohyb, signál své družiny a ví, jak se při nich chovat

. . . ví, jak se chovat při přesunu v zástupu, dodržuje signály posílané tichou poštou

. . . zná oddílový pokřik

. . . umí se pohybovat v rojnici

. . . umí morseovu abecedu

. . . umí rozdělat a udržovat oheň v kamnech ve srubu i v kuchyni

. . . ví, jak rozdělat oheň na sněhu

. . . ví, jak připravit táborový oheň a zná povinnosti ohnivce

. . . umí se chovat v táborovém kruhu

. . . dodržuje zásady bezpečnosti při zacházení s ohněm, nepoužívá oheň jako hračku

. . . ví, jak bezpečně zlikvidovat a zamaskovat ohniště