Přeskočit na obsah

Historie

Přišel měsíc růží roku 1902. Ve státě New York (USA) usedl ke svému prvnímu táborovému ohni kmen Modrých volavek Indiánů lesní moudrosti. V náčelnickém křesle seděl cestovatel, přírodovědec, spisovatel a dobrodruh Ernest Thompson Seton. Byl to prvopočátek vzniku ušlechtilého hnutí Lesní moudrosti (Woodcraft). Vzorem ideologie hnutí se staly život a moudrost indiánů. Ti byli mistry woodcraftu-nejstarší se všech věd. Po letech vznikl po vzoru Setonova hnutí skauting. Woodcraft měl stejné prostředky, ale jiné cíle. A tak se roku 1917 spojují všechny kmeny v Americe v Ligu lesní moudrosti. Woodcrafterské organizace vznikají i v Anglii, Francii, Polsku, Belgii a Československu …

První smečka vlčat tábořila 5. až 18. července roku 1969 v Údolí divokých kachen u Kostelce u Jihlavy. Tábor vedl Jaromír Pavlík – Bobr a Horymír Vohlídal. Nazývali jej Silver Camp – Stříbrný tábor. Předposlední den tábora složilo u „slibové skály“ 16 chlapců vlčácký slib. V táborovém bodování zvítězila šestka Rysů. Dne 2. 10. 1970 ministerstvo vnitra úředně činnost Junáka zastavilo. První smečka vlčat pokračovala v činnosti v rámci Pionýra. Pod názvem „Vlčata“, později „Rudá Vlčata“ pracoval oddíl v pionýrské skupině Jihlava 1, kterou vedla A. Kosaková – Julie.

… voda odnesla a vítr odvál několik let. Je jaro roku 1990. Do země v srdci starého kontinentu se vrací demokracie. Jihlavský oddíl Vlčat hledá cestu pro svoji tvář. Vydávají se cestami vycházejícími ze čtyř paprsků posvátného ohně. Cestami mysli, ducha, těla a služby. Každá z nich vede ke světlu. Světlu krásy, pravdy, síly a lásky. Z těchto světel vychází dvanáct plamenů – dvanáct zákonů Lesní moudrosti (to je tajemství čtyřnásobného ohně). Volné české pokračování pojmenovali jeho zakladatelé symbolicky Javořice. Stejně jako je Javořice nejvyšší v širém okolí a je strážcem krásné přírody Vysočiny, tak i náš kmen míří k nejvyšším ideálům a je spjat s přírodou …

V roce 1989,kdy vedoucí oddílu byl Hugo, se uvažovalo o návratu „Vlčat“ do obnoveného Junáka. Po dlouhém zvažování všech pro a proti se založila nová organizace pod názvem Javořice – klub přátel E. T. Setona, jejíž výchovný systém vychází s tradic woodcraftu a je pokračovatelem myšlenek E. T. Setona. Jejím hlavním úkolem a posláním je návrat k přírodě ve všech formách a podobách, do podvědomí dětí a mládeže prosazuje lásku k vlasti, přirodě, ke všem lidem dobré vůle.

… oddíl Vlčata, organizace Javořice, klub přátel E. T. Setona.