Obecné informace next

Informace o letním táboře 2012 oddílu Vlčat

 

Sběr zavazadel: středa 4. 7. 2012 od 18:00 do 18:30 v naší klubovně Bezručova 2.
Zde bude čekat služba.

Odjezd na tábor: neděle 8. 7. 2012 z hlavního vlakového nádraží v Jihlavě.
Sraz účastníků v 8:30 hod. před vchodem.
Všichni účastníci tábora se musí povinně dostavit na sraz!!!

Příjezd z tábora: sobota 28. 7. 2012 v 15:15 hod. na hlavní nádraží v Jihlavě.
Děti je možné z tábořiště vyzvednout od 13 hod!!!

Vyzvednutí zavazadel: neděle 29. 7. 2012 v 17:00 v naší klubovně.


Dokument PDF: informace o LT, s sebou na tábor, zdravotní dotazník a posudek o zdravotní způsobilosti ke stažení zde.

 

Návštěvy: Jsou povoleny pouze v sobotu 21. 7. 2012 od 15:00 hod.

Zároveň srdečně zveme všechny rodiče na ukázku netradičních táborových činností, která proběhne od 17:30 hod. v tábořišti a slavnostní táborový oheň, který bude zapálen ve 21:00 hod.

!!! NÁVŠTĚVY V JINÉM TERMíNU NUTNO PŘEDEM DOMLUVIT S VEDOUCÍ TÁBORA !!!

Pokud se nás rozhodnete navštívit vlastním vozem, respektujte prosím zákaz vjezdu do lesa a k našemu táboru. Děkujeme za pochopení.

 

Adresa: LT Javořice, Jednota Nová Ves, 588 51 Batelov
Je zakázáno posílat dětem poštou potraviny, sladkosti a ovoce!

 

Nedávejte prosím dětem na tábor elektronické hračky, rádia, různé přehrávače hudby, mobilní telefony, atd. Jedou do přírody, aby poznali to, co doma nemají.

 

Upozornění:

1) Během tábora je možné, že děti přijdou do styku s hospodářskými zvířaty (prase, slepice, králík, ovce, kůň). Pokud má dítě nějaké zdravotní či jiné důvody, které vylučují kontakt s těmito zvířaty, prosím informujte vedoucí oddílu předem. Pokud tak neučiníte, bude považováno, že žádná omezení nejsou.

2) Na srazu při odjezdu na tábor je každý účastník povinen předložit posudek o zdravotní způsobilosti, prohlášení o bezinfekčnosti, zdravotní dotazník a průkazku pojištěnce (postačuje kopie) – pouze pokud jste nám ji neposkytli již dříve. Bez těchto náležitostí nemůže být Vaše dítě do tábora přijato.
Prosím, nepodceňujte osobní pohovor s naší zdravotnicí, která bude přítomna na srazu při odjezdu na tábor. Ušetříte tím Vašemu dítěti řadu problémů, které mohou v kolektivu nastat.

 

Další informace u vedoucí tábora (Žanda – 737332165)