Nováčkovská zkouška

Do společenství Lesní moudrosti smí být přijat jakýkoliv kluk nebo holka bez rozdílu věku a politické či náboženské příslušnosti. Je na něj kladen požadavek, aby se minimálně po dobu tří měsíců aktivně podílel či zúčastňoval činnosti kmene nebo družiny. Dále je třeba, aby ostatní přesvědčil o svých schopnostech a to splněním sedmi bodů nováčkovské zkoušky. Pak již záleží na vyjádření jeho nejbližšího vedoucího či náčelníka.


zkouška ZRUČNOSTI … vyrob nějaký užitečný zálesácký předmět.


zkouška PŘESNOSTI A DŮSLEDNOSTI … dones přesně určený počet stejně dlouhých proutků ze stejného stromu či keře na přesně určené místo ve stanovenou dobu (při délce 20cm je tolerance ± 5mm, při použití hodinek je časová tolerance ± 5sec, bez hodinek ± 1 min.


zkouška MLČENÍ … dokážeš strávit šest hodin mezi kamarády bez jediného slova, hlasitého smíchu a zvuků?


zkouška ZKOUŠKA PEVNÉ VŮLE … vzdej se na týden všech sladkých dobrot (bonbony, cukrovinky, žvýkačky, limonády, zmrzliny, …).


zkouška ODVAHY A SAMOSTATNOSTI … při nočních akci, dlouhém odloučení od lidí nebo ztížených podmínkách splň přesně zadaný úkol, který podle věku adepta zadá instruktor.


zkouška ZDATNOSTI … překonej obdobně starého, tělesně zdatného soka v předem dohodnuté sportovní disciplíně.


zkouška ŠIKOVNOSTI A ZÁLESÁCTVÍ … zapal z přírodního materiálu oheň nejvýše třemi sirkami, oheň musí setrvat minimálně po dobu 5 min.


Po splnění nováčkovských zkoušek a absolvování Slavnostního slibu se stane součástí jeho kroje Slibový šátek – čtyřcípí, černý se žlutě vyšitou lesní moudrostí. Šátek se nosí na límci. Může si ho stáhnout turbánkem nebo si na něm uvázat uzel přátelství.