31. 7 2019

Zájemci o členství

V případě zájmu o členství v našem oddíle kontaktujte vedoucího oddílu Antonína Melichara – kontakt níže.

31. 7 2019

Volební shromáždění

Vážení rodiče, kamarádi,
pozvánku na Volební shromáždění najdete v Kalendáři akcí. Tonda

28. 5 2019

Dokumenty k táboru

Vážení rodiče, všechny důležité dokumenty jsou k dispozici také v sekci „Informace o letním táboře 2019“. Tonda