Družinky a schůzky

Od letošního Volebního shromáždění má náš oddíl sedm družinek. Nejmenší Vlčátka patří do družinky Medvědů. Mladší holky Lasičky, mladší kluci Mufloni, střední holky Vydry, střední kluci Jestřábi a nejstaršími družinami jsou holky z družinky Křepelek a kluci z Puštíků. Děti jednotlivých družinek se scházejí pravidelně jednou týdně na schůzkách. Rozplánování jednotlivých schůzek je utvořeno dle času a možností našich vlčátek a kapacity naší klubovny, kde schůzky většinou probíhají. Vedou je obvykle dva instruktoři, kteří pro ně chystají jeden a půlhodinový až dvouhodinový program. Snaží se o to, aby náplň schůzky byla nejen zábavná, ale i naučná. To platí samozřejmě i o výpravách, které bývají většinou jednou až dvakrát do měsíce.

 

Medvědi (1.třída)

Schůzky: středa 15:00 – 16:30

 

Lasičky (2.třída)

Schůzky: pondělí 17:00 – 18:30

 

Mufloni (2.třída)

Schůzky: úterý 16:30 – 18:00

 

Vydry (3.třída – 4.třída)

Schůzky: středa 17:30 – 19:00

 

Jestřábi (3.třída – 4.třída)

Schůzky: pondělí 16:30 – 18:30

 

Křepelky (5. až 7. třída)

Schůzky: úterý 17:00 – 18:30

 

Puštíci (5. až 8. třída)

Schůzky: pátek 14:30 – 16:00