Družinky a schůzky

Od letošního Volebního shromáždění má náš oddíl šest družinek. Nejmladší holky Vydry, nejmladší kluci Jestřábi, střední holky Křepelky, střední kluci Puštíci a nejstaršími družinami jsou holky z družinky Zmijí a kluci z Bažantů. Děti jednotlivých družinek se scházejí pravidelně jednou týdně na schůzkách. Rozplánování jednotlivých schůzek je utvořeno dle času a možností našich vlčátek a kapacity naší klubovny, kde schůzky většinou probíhají. Vedou je obvykle dva instruktoři, kteří pro ně chystají jeden a půlhodinový až dvouhodinový program. Snaží se o to, aby náplň schůzky byla nejen zábavná, ale i naučná. To platí samozřejmě i o výpravách, které bývají většinou jednou až dvakrát do měsíce.

 

Vydry (2.třída a menší)

Schůzky: středa 16:30 – 18:30

 

Jestřábi (2.třída a menší)

Schůzky: středa 16:00 – 18:00

 

Křepelky (3. až 5. třída)

Schůzky: úterý 17:00 – 18:30

 

Puštíci (3. až 5. třída)

Schůzky: úterý 15:30 – 17:00

 

Zmije (6. až 9. třída)

Schůzky: pátek 15.00 – 17:00

 

Bažanti (6. až 9. třída)

Schůzky: středa 15:00 – 17:00